Parkering/Garage

Platserna administreras av föreningen.

Vill du hyra parkeringsplats?

Kontakta: garage@avenboken.se.

Föreningen har 42 parkeringspatser i varmgarage, 

varav 3 platser med laddmöjlighet.

Vanlig P-plats kostar 900 kronor/mån,

Laddplats kostar 1 600 kronor/mån.