Föreningen

Välkommen till Brf Avenboken 1

Föreningen består av 60 lägenheter fördelade på tre hus: 2 punkthus och ett gårdshus.

Föreningen bildades 2006 och i mars 2007 flyttade de första medlemmarna in de nybyggda husen.

Brf Avenboken 1 är en av 3 bostadsrättsföreningar i Samfällighten Solberga Gård. De andra två föreningarna som ingår är Brf Tulpanträdet (Det stora huset) och Brf Korstörnet (punkthuset och lilla huset närmast parkeringen).