Solberga Gård SFF

Solberga Gåds Samfällighetsförening ansvarar för våra gemensama anläggningar som nyttjas av våra tre föreningar som ligger runt vår innergård, Brf Avenboken 60 lägenheter, Brf Korstörnet 37 lägenheter och Brf Tulpanträdet 166 lägenheter.

Styrelsen för samfälligheten utses av våra tre bostadsrättsföreningar som har vardera 1 ledamot 1 en suppleant med från vardera Brf. Samfälligheten har en egen buget och kostnader för samfälligheten fördelas proportionerligt mellan våra tre bostadsrättsföreningar.

Gemensamhetsanläggningar som Solberga Gård ansvarar för är tex:

  • 2 gästlägenheter
  • Bastu/Pool
  • Föreningslokal
  • Tvättstugor
  • Hobbyrum
  • Avfallssortering
  • Vår utemiljö
  • Gagagets ytor
  • Passersystem
  • m.m.