Avfallshantering

Källsortering

Vi källsorterar - och det som inte är hushållssopor slängs i de gemensamma källsorteringssoprummen som finns i ombyggnadens norra del med ingång från gården. Här slänger du bl a förpackningsmaterial, glas, papper, metall, plast och batterier.

Fraktioner och tömning:

 • Plastförpackningar - tömning var 4:e vecka
 • Pappersförpackningar - tömning varannan vecka
 • Tidningspapper - tömning varannan vecka
 • Metallförpackningar -tömning var 4:e vecka
 • Glasförpackningar - tömning varannan vecka

Att tänka på:

 • Skölj ur förpackningar noga innan de slängs i återvinningen!
 • Kärlen får ej fyllas över kanten!
 • Stora kartonger måste delas/vikas ihop eller skäras ner till mindre bidar innan de slängs.

Grovsopor

Det finns ett grovsoprum i anslutning till källsorteringsrummen, där du kan slänga batterier, glödlampor m m.

TV-apparater, datorer, möbler mm skall lämnas till en återvinningsstation!
Närmaste återvinningsstationer finns i Östberga, Sätra och Högdalen.

Tänk på att mycket av det du slänger kan användas av andra, bl a böcker och leksaker, ge bort dem istället.
I grovsoprummet finns hyllor där du kan ställa böcker och SMÅ saker du vill bli av med, som kanske andra kan använda.

Ingenting får lämnas på golvet utanför kärlen!
 

Vad får INTE kastas i Grovavfall?
Nedanstående ska lämna till en återvinningsstation.
De närmaste ÅWC:erna finns i Östberga respektive Högdalen.
Dessa får ej lämnas i våra avfallsrum!

 • Färgburkar
 • Ej tömda sprayburkar
 • TV-apparater
 • Datorer
 • Möbler m.m.

Vad får man kasta i sopnedkasten?

Hushållssopor är bl a matrester, blöjor och förpackningar som är för kladdiga för att källsorteras.
Det brännbara avfallet läggs i soppåsar som sedan kastas i sopnedkastet. 
Hushållsavfallet hämtas via ett mobilt vakuumsystem vilket innebär att avfallet leds från sopnedkasten till slutna lagringstankar vilka töms av sugbil. Det medför att innegårdarna är helt befriade från tunga sopbilar.

 • Knyt ihop soppåsarna väl! 
 • Tänk på att inte proppa påsarna så fulla att det blir stopp i sopnedkastet. 
 • Kom ihåg att stänga till luckan till sopnedkastet ordentligt, annars sprids lukten till balkongerna ovanför. 

Felaktig källsortering kan påverka medlemsavgiften

Dålig och felaktig sortering förorsakar extrakostnader, vilket på sikt kan betyda att vi kan tvingas att höja avgiften.
Bland annat gäller följande:

 • Allt avfall skall läggas i avsett kärl och får INTE lämnas på golvet!
 • Skrymmande kartonger skall tas isär eller vikas ihop innan de läggs i härför avsedd container.
  Om vi alla gör det får det plats mycket material och det blir inte fullt lika lätt.
 • Julklappspapper läggs i samma container som kartong/pappersförpackningar, INTE bland tidningspapper.
 • Helt tomma sprayflaskor kan slängas i metall om de ej innehåller farligt avfall.

Återbruk

Har du tänkt på att mycket av det du slänger kan användas av andra, bl a böcker och leksaker.
Ge bort dem istället!
I grovsoprummet finns hyllor där du kan ställa böcker och SMÅ saker du vill bli av med.
Tänk även på Frälsningsarmén, Stadsmissionen m fl.
De tar gärna emot saker och de pengar de får in går till bra ändamål. 

Julgranar

När julgranen har gjort sitt skall den klippas ner och stoppas i en stor soppåse innan den hamnar i grovsoprum.

Se bifogade dokument nedan