Post/Tidningar/Reklam

Morgon-/dagstidning

Alla lägenheter har en tidningshållare utanför dörren dit tidningen levereras.

Post + reklam

I entrén finns postfack där post från Posten och Bring Citymejl kommer liksom diverse reklam.

Om ni inte vill ha reklam kontakta styrelsen så ombesörjer vi informationslapp till utdelaren. Detta för att underlätta för dem att se vilka som vill ha/inte vill ha reklam. Dessutom får vi en enhetlighet i markeringen.

Om ni trots detta får reklam ska den inte läggas ovanpå postfacken utan slängas.