Renovering, ombyggnad

Policy – Ombyggnad av lägenhet

Ansökan om ändringar:
Bostadsrättshavaren ska alltid ansöka hos styrelsen vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna.

Blankett ”Renoverings-/Ombyggnadsbegäran” ska användas (se nedan) och ritning eller beskrivande skiss ska bifogas ansökan.

Ansökan godkänns endast under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov/gör bygganmälan för åtgärderna när sådant krävs. Kopior av samtliga handlingar ska skickas till styrelsen för arkivering.
Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, annan medlem eller annan boende i fastigheten. 

När byggnationen är slutförd ska styrelsen ges möjlighet att göra tillsyn för att se om ombyggnationen är fackmannamässigt utförd samt

Ansvar:
Enligt föreningens stadgar 43 § framgår att:
”Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:
1. ingrepp i  bärande konstruktion,
2. ändring av befintlig, alternativt nyinstallation av, ledning för avlopp, värme, ventilation eller vatten,
3. annan väsentlig förändring av lägenheten t.ex. ändring av antalet rum.”

Punkt 2 ovan gäller alltså även förändringar i ventilationssystemet. Exempelvis så får inte kolfilterfläkt sättas in och ej heller motordriven fläkt. Ska befintlig fläkt bytas ut så måste den ersättas med samma fläkttyp som tidigare, alltså med spjäll och forcerad luftström. Delar man av ett rum med vägg, eller gör om ett befintligt rum, till extra sovrum så måste central tilluft via ventil till rummet säkras.

Informera om störningar:
Bostadsrättshavaren ansvarar för att informera grannar och utföra arbetena endast:
Vardagar mellan kl. 08.00-18.00
Helger mellan kl. 10.00-16.00.
Tänk på grannsämjan!
Bostadsrättshavaren ansvarar också att ta hand om allt byggavfall (får ej lämnas i grovsoprummet eller på annan plats i fastigheten) och hålla korridorer, entréer, trapphus och hissar fria från byggmaterial och avfall.

Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt:
Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för allt som finns i din lägenhet. För vidare information se stadgarna. Fel på vitvaror, stopp i avlopp (dock inte stammen), ompackning av kranar med mera får du stå för själv. Observera att alla jobb ska utföras fackmannamässigt, särskilt viktigt när det gäller t ex byte av packningar, blandare och våtrumsarbeten. Anlita alltid en certifierad rörmokare annars kan det bli riktigt dyrt om skador uppstår! Se länken från Säker Vatten: 
https://www.sakervatten.se/bygga-ratt/konsumenter

Det är inte tillåtet att skruva eller spika i fasaden.

Om du vill göra förändringar i lägenheten, montera markiser eller inglasning av balkongen – kontakta alltid styrelsen INNAN du sätter igång

Se även under "Lägenheten/Balkonginglasning, markiser" för mer detaljinformation kring detta.