Solberga Gård

Solberga Gård är en samfällighetsförening mellan Brf Avenboken, Brf Tulpanträdet och Brf Korstörnet.
Föreningarna är samlade runt en gemensam gård.

Solberga Gård ansvarar för våra gemensamhetsanläggningar.
I dessa ingår garaget, fyra tvättstugor, två bastur, en pool, två
gästlägenheter, en föreningslokal, ett hobbyrum och ett träningsrum/gym.
Alla boende kan utnyttja dessa gemensamhetsanläggningar.