Påverkan på Fjärrvärme 6 feb

Stockholm Exergi kommer att utföra tester i fjärrvärmenätet mellan 8:00-12:00 den 6 feb.

Arbetet kan påverka värmen i radiatorer och varmvatten.