Höjning av avgifter för gemensamhetsanläggningar Solberga Gård

Från och med den 1 februari 2024 sker följande höjningar från Solberga Gård:


Pool & bastu från 40 kr till 50 kr per pass
Gästlägenhet från 400 kr till 450 kr per natt
Föreningslokal från 250 kr till 300 kr per pass