Bygge av ny avloppstunnel under Solberga

Under 2023-2030 kommer arbete pågå med att spränga en ny avloppstunnel under Solberga.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/projekt/masstunneln/
Under bifogad länk kan ni följa arbetet och anmäla er för sms-avisering före spränging.