BASTU är nu lagad!

Bastu 2 har fått ett nytt bastuaggregat och kan nu användas igen!