Pool & Bastu

För att få tillträde till bastu och pool måste avtal skrivas på och lämnas in. Kontakta styrelsen eller printa ut avtalet nedan och lämna i föreningens brevlåda i 178:an.

För att nyttja bastu/pool finns en avgift på 40 kr/pass.

Avgiften kommer att debiteras första månadsavgiften i nästkommande kvartal (samma sätt som avgift för gästlägenhet och gemensamhetslokal).

Nedanstående regler gäller (finns även uppsatta).

Bokning

 • Pass bokas vid bolningspanel eller på webben http://boka.solbergagard.org/
 • Bokat pass debiteras oavsett om man har använt eller ej.
 • Passet frisläpps ej förre efter att passet löpt ut.
 • Om passet före är obokat kan man starta passet 30 min tidigare.

Regler bastu/pool

Solberga Gård är noga med alla föreskrifter kring poolen. Prover tas regelbundet och kontrolleras av oberoende entreprenör. För att förhindra smittspridning ar det viktigt att medlemmar som utnyttjar poolen är noga med nedanstående regler och förbinder sig att:

 •  - vara närvarande under den tid lokalen utnyttjas
 • - se till att inga personer under 18 år är ensamma i bastu/pool
 • - inte röka i lokalen
 • - se till att blöjbarn använder badblöja
 • - duscha och skölja ur håret, eller använda badmössa, innan
 •   dopp i poolen  
 • - inte medföra någonting av glas i omklädningsrum / bastu /
 •   poolutrymme
 • - se till att det är tyst senast kl. 24.00
 • - se till att inga gäster stör andra boende
 • - avboka bastu / pool om bokad tid inte utnyttjas

Städinstruktion

 • - torka upp hår från golvbrunnarna
 • - torka upp större vattenmängder
 • - ta med egna kläder och leksaker från lokalen
 • - plocka upp skräp och ta med från lokalen
 • - plocka upp hår och annat avfall i vattnet med håven.
 • - lämna burkar och flaskor i källsorteringen
 • - ta med sopor till egen förenings sopnedkast

Rapportera snarast till egen styrelse

 • - om blod, avföring eller uppkastningar hamnat i poolen
 • - om någonting går sönder
 • - om tidigare städning inte gjorts enligt städinstruktionen