Policy för kameraövervakning

Övervakningskameror har satts upp i våra tre föreningar samt i somprum och garage.

Därför har styrelsen för Solberga Gårds Samfällighetsförening antagit en policy för kameraövervakning.