Värme & Ventilation

Vi har en undercentral för fjärrvärme ihop med Brf Korstörnet.

Varmvatten och Värme till elementen värms upp av frjärrvärme från Stockholm Exergi.

Ojämn värme

I början på den kalla säsongen så hänger värmen inte alltid riktigt med eftersom systemet styrs bland annat av utomhustemperaturen. Särskilt vid snabba omslag eller vid långvarig mild temperatur strax över 10 grader kan vi få svalare i lägenheten än vad vi önskar.Vi behöver alltså acceptera lite kallare inomhus innan det kommit igång då uppvärningen styrs av utomhustemperaturen. 

Ni kan läsa mer på Fastighetsägarnas hemsida via länken nedan.

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/sa-kallt-far-det-vara-i-lagenheten/?region=Stockholm

 

Element

Om elementen inte går igång som de skall kan det ibland hjälpa med att motionera ratiatorventilen.

Vrid först ned termostaten till stängt läge.

Lossa sedan termastaten enligt beskrivningen i det korta klipper nedan.

https://youtu.be/gGJGjpEcNEU

Motionera ventilen genom att trycka in piggen några gånger.

Montera tillbaka termostaten genom att trycka den rakt på fästet igen. Låsringen ska då flexa så att termostaten går på. 

 

Ventilation